Konzultace pro žáky II. stupně

Od 8. června připustilo MŠMT možnost přítomnosti ve škole také pro žáky II. stupně. Školy mohou vytvořit nabídku pro konzultace a žák jí může využít, opět záleží na rozhodnutí rodičů a zájmu dětí. V naší škole budou konzultace probíhat, chceme umožnit dětem osobní přítomnost a možnost konzultovat s učiteli. Výuka bude probíhat 3 hodiny v pondělí a ve středu pro VI. A, B a VII. A; 3 hodiny v úterý a ve čtvrtek pro VII. B a VIII. A, B – vždy matematika, český a anglický jazyk. Žák přijde ve stanovený čas na shromaždiště v areálu školy, odevzdá učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti – bez něho by se nemohl konzultací účastnit a bude poslán domů. Přítomnost bude učitel zaznamenávat pro oboustrannou kontrolu školy i rodičů. Žák bude mít s sebou roušku a sáček na ni, přezůvky, učitel mu poskytne dezinfekci na ruce a může změřit tělesnou teplotu. Konzultací lze využít ve dvou dnech určených pro jeho třídu v termínu od 8. 6. 2020 do 25. 6. 2020.

Nabídka konzultací pro žáky 2. stupně

Čestné prohlášení 2. stupeň

 

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Pozvánka+na+informativní+schůzku+rodičů++++budoucích+prvňáčků2020

Nárok na OČR prodloužen do 30. 6. 2020

Vážení rodiče, 

níže najdete tiskovou zprávu OSSZ a nový  výkaz s uvedením důvodu, proč dítě mladší 13ti let zůstává doma, který odevzdáváte zaměstnavateli již na začátku června.

Tisková zpráva

Výkaz k OČR od 25.5.2020

Nástup žáků 1. stupně

Dne 25. května nastoupí celkem 160 žáků prvního stupně, které jsme rozdělili na skupiny podle školních družin, vzhledem k nemožnosti prostupnosti skupin při odpoledních aktivitách. Bylo vytvořeno 14 skupin, 2 skupiny žáků 9. ročníku a 9 oddělení školních družin. V pondělí ráno budeme od 7 hodin organizovat nástup žáků do školy v areálu školy, viz začátek vyučování v přehledu. Veškeré informace byly rodičům zaslány elektronickou cestou 20. 5. 2020.  Děkuji za spolupráci.

Aktuální informace MŠMT ke konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ v červnu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
termíny jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů ŠŠ jsou následující:

čtyřleté obory           
8. června 2020 jeden řádný termín 
23.6. 2020 náhradní termín

víceletá gymnázia     
9. června 2020 jeden řádný termín
23.6. 2020 náhradní termín.

K 15. 6. 2020 by mělo dojít k předání výsledků z řádného termínu JZ ředitelům středních škol.
Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).
Uchazeč, který podal také přihlášku do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a tuto školu uvedl v prvním pořadí na přihlášce s modrým podtiskem, bude konat jednotnou přijímací zkoušku v této škole. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

Specifikace požadavků

Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Tyto dokumenty vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání. Specifikace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jež jsou vymezeny
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Dále na stránkách MŠMT najdete např. testová zadání k procvičování – viz odkaz https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani .  

V případě jakýchkoli nejasností doporučujeme kontaktovat také konkrétní SŠ nebo se seznámit s informacemi k přijímacímu řízení na webových stránkách vybraných SŠ.

Mgr. R. Černá