Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
i v dalším pololetí pokračujeme v projektu Rozvíjíme klíčové kompetence II. 
Veškeré aktivity, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. klub, projekty v ZŠ i mimo ni, školní kariérové poradenství, metoda CLIL, jsou pro žáky opět zdarma.
Veškeré informace a přihlášky získají žáci od svých třídních učitelů. Zahájení aktivit bude v prvním únorovém týdnu, tedy od 3. 2. 2020.

Přihláška ke stažení zde

Soutěž o nejkrásnější vánoční betlém

Kancelář prezidenta republiky vyhlásila soutěž o nekrásnější vánoční betlém. Do akce se zapojili žáci školní družiny pod vedením pí vychovatelky Zdeňky Liškové. Všichni získali pamětní list a knižní publikaci 100 let kanceláře prezidenta republiky.
Všem moc děkujeme, blahopřejeme k velkému úspěchu a přejeme krásné Vánoce! 🙂

 

BRN3C2AF4930644_0000003563

Informační brožurka „Čím budu?“

Nová brožura Čím budu 2020/21 – ke stažení zde

Pozvánka na TA a akce školy

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat dne 26. 11. 2019 v prostorách školy. Pro rodiče žáků 1. stupně od 16.00 hodin, pro rodiče žáků
2. stupně od 17.00 hodin.

Přijměte naše pozvání na tradiční výstavu Sladké Vánoce školní družiny v Restauraci U Drudíků ve dnech 29. 11. 2019 (17 – 20h), 30. 11. 2019 (10 – 18h) a 1. 12. 2019 (10.00 – 15.00h). Dále na výstavu Vánoční zvonění v pavilonu ZŠ a rozsvícení vánočního stromku s ohňostrojem dne 4. 12. 2019 od 17.00 hodin.

 

Informace k volbě povolání

V souvislosti s výběrem střední školy máme naplánováno několik akcí.

V pondělí 4. listopadu 2019 navštíví žáci 9. ročníku v rámci ukázkového dne Střední školu informatiky a finančních služeb v Plzni. Akce je stejně jako vloni plně hrazena z projektu. V 8 hodin nás autobus dopraví na místo a cca kolem 12.30 nás přiveze zpět ke škole. Výuka neodpadá, učí se část první hodiny a odpolední vyučování. Během ukázkového dne nejprve žáky společně přivítají zástupci SŠ a řeknou základní informace o oborech, které tu lze studovat. Poté se žáci rozdělí na dvě skupiny a vydají s pedagogy školy na prohlídku jednotlivých tříd, v niž probíhá výuka, a dalších souvisejících prostor (jídelna, tělocvična…). Pro žáky by měla být zajištěna menší svačina a pití. Na závěr akce proběhne krátká reflexe, popřípadě bude čas na zodpovězení dotazů. Žáky doprovodí třídní učitelé a výchovná poradkyně.

Aktiv pro rodiče vycházejících žáků a žáků, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia, se uskuteční v úterý 3. prosince od 16.30 hodin ve třídě 4. A (přízemí hlavní budovy).

Na Úřad práce v Plzni se vypraví žáci 9. ročníku se svými třídními učiteli v pondělí
9. prosince 2019.
Předem je vhodné vědět, o jakých SŠ nebo oborech uvažuji a jaký byl prospěch na vysvědčení z 8. ročníku. Pracovnice IPS ÚP budou mít pro žáky aktuální informace o uplatnění daného oboru na trhu práce. Lze si též sjednat individuální konzultaci, např. i s rodiči.

V odkazu zde najdete přehled Dnů otevřených dveří SŠ včetně kontaktů na pracovníky pro informace.

Zatím není k dispozici finální verze brožury Čím budu. Jakmile bude zveřejněna, najdete ji na webových stránkách školy. Zatím každý žák 9. ročníku dostal Atlas škol, který slouží spíš k předběžné orientaci žáků i rodičů. I zde najdete kontakty a termíny Dnů otevřených dveří. Avizované změny v oborech studia SŠ najdete zde  Další materiál IPS ÚP Plzeň určený žákům a rodičům je v odkazu zde

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ s vyplněným prospěchem budou předávány rodičům během února 2020. Termíny budou upřesněny na aktivu 3. 12. 2019. Spolu s přihláškami obdrží rodiče i Zápisový lístek. Stejně jako v předešlých letech si žáci v prvním kole podávají nejvýše dvě přihlášky.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele