Uzavření školní jídelny

Vážení rodiče, milí žáci,
po dnešní konzultaci s KHS Plzeň uzavírám v pátek 25. 9. 2020 a v úterý 29. 9. 2020 školní jídelnu. Obědy budou dětem automaticky odhlášeny. Dětem, které navštěvují školní družinu, dejte polední svačinku s sebou. Děkujeme za pochopení.

Informace k 25. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 
dne 25. 9. 2020 bude v naší škole probíhat standardní výuka dle rozvrhu. Volný den (ředitelské volno) nebude vyhlášen. Volné dny budou využity v případě, že by si to vážnost situace v budoucnu v naší lokalitě – škole vyžadovala.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s pomůckou MŠMT ČR při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021 se budou žáci, zaměstnanci a návštěvníci školy od 01. 09. 2020 řídit Vnitřním opatřením ředitele č. 2 ze dne 31. 08. 2020, které najdete v příloze. Žáci budou s tímto dokumentem seznámeni první školní den. Rodiče jej obdrží v tištěné podobě.
Aktualizace dokumentu 17. 09. 2020

Přílohy:
Vnitřní opatření č. 2 aktualizace_17092020
Mimořádné opatření MZdrČR

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012170-01_Rozvíjíme klíčové kompetence II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o udělení dotace v rámci projektu školy „Rozvíjíme klíčové kompetence II“. Jedná se o odpolední aktivity pro naše žáky v časové dotaci 60 minut/týdně. Jejich přehled spolu s přihláškou najdete v příloze. 
Všechny aktivity se zahajují v týdnu od 7. 9. 2020 a jsou pro žáky zdarma. Probíhají prezenční formou, v případě evt. uzavření školy mohou probíhat
distančně, online dle pokynů vedoucích kroužků. Neprobíhají v době prázdnin a dnů volna. 
Tištěnou verzi přihlášek obdrží žáci ve škole. Termín pro odevzdání TU zpět je 4. 9. 2020 

Přihláška

Zahájení školního roku 1. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen obvyklým způsobem v úterý 1. září 2020 v 7.25 hodin. Žáci 2. až 9. ročníku se sejdou ve svých třídách. Žáky prvního ročníku přivítá s třídními učitelkami M. Kolářovou a M. Novákovou také paní zástupkyně R. Černá před budovou pavilonu. Po přivítání doprovodí třídní učitelky prvňáčky do svých tříd.  Od středy 2. 9. do pátku 4. 9. budou mít žáci 1. třídy 3 vyučovací hodiny, 2. – 5. třídy 4 vyučovací hodiny, starší žáci od 6. ročníku 5 vyučovacích hodin. Při nástupu do školy žáci nepředkládají žádná potvrzení. 

Od 2. září  bude dospělým návštěvníkům školy umožněn vstup s rouškou pouze v nezbytně nutných případech  – při vyzvedávání žáka nebo při mimořádné situaci. Doprovázení mladších žáků do šaten není možné.

Další aktuální informace budou i nadále zveřejňovány na školním webu.

Vážení rodiče, milí žáci, věřím, že nastalou situaci zvládneme a školní rok se rozběhne tak, jak jsme zvyklí. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na naše nové žáčky!  Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele
Aktualizováno: 30. 08. 2020