Vyhlášení volných dnů na 25.-26.10.2021

BRN3C2AF4930644_017092

Informace o karanténě

Vážení rodiče, informujeme Vás, že od dnešního dne došlo rozhodnutím KHS Plzeň k částečnému omezení provozu školy. Do domácí karantény jsou tímto rozhodnutím umístěny třídy 2. B, 4. B a celý II. stupeň z důvodu kontaktu s pozitivně testovanými osobami. Podrobné informace byly rodičům zaslány 15.10. V těchto třídách bude zahájena distanční výuka, souběžně bude probíhat i výuka prezenční pro žáky 7. – 9. ročníku (žáky očkované nebo v ochranné lhůtě). Během víkendu zašleme rodičům náhradní rozvrh pro distanční i prezenční výuku prostřednictvím třídních učitelů.
Notebooky se budou půjčovat rodičům v pondělí 18.10. v hlavní budově od 6.45 do 7.30 hodin, od 12.00 do 13.00 hodin (s sebou vezměte přihlašovací údaje žáka). Děkujeme za pochopení a ohleduplnost. 
Aktualizace: Domácí karanténa od 18.10 do 1.11.2021, třída 3. B

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 30. ZÁŘÍ 2021

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě:
– krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb;
– skupinových prohlídek;
– provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let;
– konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod.
vždy, koná-li se akce v rámci vzdělávání  výhradně pro žáky jedné školy.

Pro střediska volného času platí následující:
OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě pravidelných aktivit neměnného kolektivu bez ohledu na počet osob ve skupině. Volnočasové aktivity, které se konají pravidelně v neměnném kolektivu, tak již nejsou omezeny podmínkou dokládání OTN i v případě, kdy se aktivit účastní více než 20 osob. Pokud se budou pořádat aktivity, které nejsou charakteru pravidelné aktivity neměnného kolektivu, OTN se
vyžaduje vždy, účastní-li se aktivit více než 20 osob. 

Nové hřiště

Školáci základní školy mohou využívat nové hřiště.  

Dne 14. 9. 2021 bylo Masarykově základní škole ve Zruči-Senci dáno do užívání nové sportovní hřiště, které se nachází v areálu školy. Děti mají k dispozici atletické zázemí, které obsahuje běžeckou dráhu, rozběh na skok do dálky s pískovým doskočištěm a hřiště s umělou trávou. Součástí sportovního areálu jsou také dvě volejbalová hřiště s umělým povrchem. Projekt realizovala naše obec již od února 2021. Hřiště budou moci využívat i děti ze školní družiny a členové TJ. 

 

INFORMACE PRO ŠKOLY K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje: Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.  Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Vzhledem k tomu, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je na místě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající zásoby Ag testů, které jim byly bezúplatně poskytnuty z centrálních distribucí (a které školy převzaly), a to nejméně do konce října 2021.  V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.
Zdravotní roušky se nosí pouze ve společných prostorách.