Aktuální informace k předání přihlášek na SŠ a zápisového lístku

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci uvádíme následující postup. V pondělí 31. 1. 2022 dostanou žáci 9. ročníku a zájemci o studium na víceletých gymnáziích (z 5. a 7. ročníku) spolu s výpisem z vysvědčení dvě potvrzené přihlášky s vyplněným prospěchem a identifikačními údaji, dále obdrží potvrzený zápisový lístek, vzor vyplněné přihlášky a potvrzení o převzetí ZL. Toto potvrzení rodič podepíše a žáci je donesou nejpozději do pátku 4. 2. do školy (odevzdávají svému tř. učiteli). Pokud si žáci z 5. nebo 7. ročníku budou podávat pouze jednu přihlášku, nemusí druhou vracet. Oproti původní informaci nebudou žáci nosit do školy vyplněné přihlášky ke kontrole, nadále mě však můžete v případě potřeby kontaktovat telefonicky nebo mailem. Připomínáme termín doručení přihlášek na SŠ do konce února.

Žáci 9. ročníku jsou průběžně informováni také prostřednictvím platformy TEAMS (upřesnění k vybraným oborům, změnám průběhu Dnů otevřených dveří a další aktuální informace ze SŠ).

Informace k vyplnění a uplatnění zápisového lístku

Žáci si zatím ponechají ZL u sebe a vyčkají na výsledek přijímacího řízení. Pokud je žák přijat na obě školy (obory) zároveň, vybere preferovaný obor studia, vyplní horní část ZL a zákonný zástupce doručí ZL do 10 pracovních dnů na vybranou SŠ. Tím potvrdí nástup žáka do 1. ročníku. V tomto případě nelze svoji volbu změnit.

Pokud je žák přijat na jeden obor, a na druhý ne, odevzdá ZL na SŠ (obor studia), kam byl přijat (opět lhůta 10 pracovních dnů), a zároveň si může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí.  Stáhnout zápisový lístek zpět lze tedy pouze v případě, že se žák dostane na obor studia na odvolání. V takovém případě zákonný zástupce vyzvedne ZL z původní SŠ, vyplní spodní část ZL a obratem doručí ZL na školu, kam byl žák přijat na odvolání.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Informace o změnách testování a k nařizování karantény, izolace od 17. 1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, od 17. ledna 2022 dochází ke změně ve frekvenci screeningového testování žáků a ke změně nařizování karantény, izolace v souvislosti s onemocněním covid-19. Základní informace z obou dokumentů jsme zpracovali v níže uvedené příloze:

Testování žáků od 17.1.2022

Upravený režim preventivního antigenního testování ve školách

Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí, žáků i zaměstnanců škol – jak neočkovaných, tak očkovaných (i posilovací dávkou) i těch, kteří prodělali nemoc. Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay = každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup 1,5 metru. Žák může doložit, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Do 10. 1. 2022 bude škola postupovat podle bodu 2) uvedeného odkazu: vydá písemné potvrzení žákovi s pozitivním antigenním výsledkem, rodič toto potvrzení doloží u odběrového PCR místa, kde si zarezervuje termín;  od 11.1.2022 podle bodu 1) uvedeného odkazu: škola bude elektronicky předávat data ze školního informačního systému do CFA, rodič dostane SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení zprávy si zarezervuje termín libovolného místa, které provádí PCR testy.Teprve pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte neprodleně školu a praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.

Lyžařské zájezdy

Během letošní zimy uskutečníme celkem 4 lyžařské zájezdy s náplní sjezdového lyžování.  Přihlášku předá do 7. ledna všem žákům 7. a 8. ročníku pan uč. Folk, kde budou uvedeny veškeré informace a pokyny k platbě pod VS každého žáka na účet školy. Finanční prostředky musí být připsány na účtu nejpozději 3 dny před odjezdem. V případě doložené nemoci či karantény žáka, budou peníze vráceny v plné výši. Škola je před započetím kurzu povinna kontrolovat splnění podmínek (tedy dokončené očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě/platný PCR test – žák absolvuje nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem) a vydává písemné potvrzení, že jsou podmínky splněny. Aktualizace 16.1.2022 – všichni žáci před kurzem absolvují PCR test nejdéle 72 hodin před odjezdem.

Dopolední svačinky a výše stravného od 1.1.2022

Od 1. 2. 2022 bude škola poskytovat o velké přestávce dopolední svačinky pro žáky školy.  Dotazníkového šetření se zúčastnilo 200 rodičů, z toho 150 z nich projevilo svůj předběžný zájem. Svačinky budou v jednorázových obalech a budou dětem dodány dle seznamu do třídy pracovnicí školní jídelny. Součástí objednávkového systému na hlavní jídlo bude od února i jejich nabídka. Lze odebírat každý den nebo nepravidelně. Pro všechny přihlášené žáky bude svačinka automaticky objednána, pokud o ni nebude žák v daný den zájem, je nutné ji 2 dny předem odhlásit. V první den nemoci ji lze vyzvednout společně s obědem. Svačinky se neposkytují o prázdninách, od 2. dne nemoci, v době volných dnů, karantény nebo distanční výuky žáka. Přihlášku obdrží naši žáci do poloviny ledna prostřednictvím třídních učitelů, kterým ji následně do 24. 1. 2022 odevzdají.  Ceny stravného od 1.1.2022
7 – 10 let; a´30,00Kč; TP 660,00Kč
11 – 14 let; a´32,00Kč; TP 710,00Kč
15 let a více; a´33,00Kč; TP 730,00Kč
svačinky, a´20,00Kč; navýšení o 440,00Kč