Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/ 2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/ 2021 – opatření provedená v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace – šíření COVID-19, dodatek k průběhu a organizaci zápisu zveřejněném v březnu 2020

 1. Zápis se uskuteční v řádných termínech a časech ve dnech sobota 4. dubna a úterý 14. dubna 2020. Rodiče, kteří se registrovali elektronicky nebo vypsali žádost doma, se dostaví v uvedený čas do přízemí hlavní budovy. Rodiče dětí bez předběžné registrace se dostaví v časech zápisu do pavilonu – přízemí. V obou případech prosíme, aby pokud možno přišel jeden pouze rodič s plnou mocí druhého rodiče (bez ověření). Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po odkladu si převezme jeden rodič s novou plnou mocí také v přízemí hlavní budovy.

 2. Zůstává v platnosti formální část zápisu (viz níže), nařízením ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. R. Plagy, PhD., se ruší motivační část zápisu. Seznámení dětí s prostředím školy se uskuteční tehdy, až pomine výše zmíněná nepříznivá situace

 3. Pokud budou zákonní zástupci žádat pro své dítě odklad, nic se nemění. Školská poradenská zařízení (PPP) zatím fungují, dítě vyšetří a rodičům předají Doporučení o odkladu pro naši školu. Toto doporučení pak předají škole níže popsaným způsobem.
  Vzhledem k tomu, že dopředu nevíme s určitostí přesný počet žáků, kteří si podají žádost o přijetí do naší školy a z toho vyplývající poměr žáků ze spádového obvodu Zruč-Senec a žáků mimo tento obvod, upozorňujeme rodiče dětí, které mají trvalý pobyt mimo území obce Zruč-Senec, na skutečnost, že pokud bude mít dítě odloženou povinnou školní docházku, nebudeme mu moci v příštím školním roce zaručit přednostní přijetí do 1. ročníku. Pro rodiče dětí, které mají trvalý pobyt v naší obci, se nic nemění.

 4. Výpis dokumentů a jejich předávání škole:
  • žádost o přijetí a zápisový lístek – všechny děti (při elektronické registraci si vytiskne škola, ostatní donesou podepsané s sebou)
  • plná moc – bez úředního ověření, přinese k zápisu rodič, který jedná i za druhého v jeho nepřítomnosti – všichni (týká se i rodičů, kteří si vyzvedávají rozhodnutí o přijetí po odkladu) – stáhněte zde
  • rodný list dítěte a doklad totožnosti ZZ – k nahlédnutí, všichni
  • doklad o trvalém pobytu dítěnově ověřuje u spádových dětí ředitel školy (prostřednictvím OÚ, evidence obyvatel)
  • žádost o odklad PŠD (lze stáhnout na webu školy – odkaz zde pokud možno předem vypsanou a podepsanou (důvod doplníme společně ve škole)
  • doporučení ŠPZ (PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa vezmou rodiče s sebou k zápisu nebo později doručí poštou – jen ve vybraných případech

další dokumenty:
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (např. pěstoun), je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Další ujednání zveřejněná dne 9. 2. 2020 se nemění.

Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Mgr. R. Černá,
zástupkyně ředitele

Kontakt pro řešení individuálních dotazů: radomira.cerna@zszruc-senec.cz

Žádost o OČR o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,

pokud někdo z Vás bude požadovat nové OČR, napište mi na email skola@zszruc-senec.cz , žádost vypíšeme a pošleme s elektronickým podpisem na Váš email zpět do 24 hodin. Další úkoly budeme zadávat opět v pondělí, děkuji za spolupráci a přeji zdraví, O. Š.

Příloha: Žádost o OČR 

Mimořádné opatření od 11. 3. 2020 – uzavření školy

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné opatření od 11. 3. 2020_uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,

s účinností od 11. 3. 2020 se v souladu s nařízením MZ ČR  zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol. Od středy 11. 3. 2020 bude Masarykova základní škola Zruč-Senec, školní jídelna a školní družina uzavřena do odvolání. Zároveň se ruší i všechny školní akce. Žáci obdrží od TU zadání úkolů k procvičování učiva z hlavních předmětů.

Komunikace bude probíhat vzdáleným přístupem přes Školu online nebo emailem.

Průběžné informace sledujte na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

Zápis do 1. ročníku

zápis 2020