Prodloužení nouzového stavu_20. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
dnes PS PČR schválila návrh Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020. I nadále budeme pokračovat v distančním vzdělávání podle nastavených pravidel a určeného rozvrhu. V týdnu od 23. – 27. 11. 2020 proběhnou online konzultace TU a rodičů. O přesném datu a formě pro každou třídu budete předem informováni svými učiteli. Hodně zdraví všem!

Funkční období členů stávající školské rady

MŠMT ČR prodlužuje opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a)školského zákona funkční období členů školských rad. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Ředitel Masarykovy základní školy Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizace v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s volebním řádem do školské rady vydaným obcí Zruč-Senec veřejně oznamuje, že volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Návrhy na kandidáty do školské rady jsou přijímány ředitelstvím školy písemně /jméno, příjmení, bydliště, tel. kontakt/ do 2 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Údaje o kandidátech jméno, příjmení, bydliště mohou být zveřejněny jen po souhlasu s jejich kandidaturou.

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné


Aktualizace 26. 10. 20:
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. V současné době není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele

Informace ČSSZ a žádost o OČR zde.

Školské zařízení již nevyhotovuje potvrzení o uzavření.

Informace o zahájení distančního vzdělávání_14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci, s účinností od 14. 10. 2020 přecházejí všichni žáci naší školy na distanční vzdělávání, a to tak že:
žáci 1. stupně ZŠ
– Na 14. a 15. 10. 2020 obdrží žáci úkoly od svých vyučujících pro práci z domova, bez online vysílání
– Ode dne 16. 10. 2020 bude součástí DV i online synchronní výuka přes třídní komunikační platformu
– Informace o online vysílání obdrží rodiče zítra, tj. 14.10. včetně potřebných informací, rozvrhů a časů vysílání
– Dle dostupných informací se bude jednat o formu DV do 1. 11. s tím, že od 26.10. do 30. 10. je škola uzavřena z důvodu 2 volných dnů, státního svátku a podzimních prázdnin ( v tomto termínu nebude DV realizována)
– Bude se tedy jednat o více jak týden DV, pokud budete potřebovat zapůjčit na toto období notebook, kontaktujte svého TU, který Vám jej oproti smlouvě o výpůjčce předá ve středu 14.10. nebo ve čtvrtek 15.10. v době od 7. do 11.00 hodin v budově školy
– Dále jsou rozhodnutím vlády uzavřeny školní družiny
– Obědy budou žákům od 14. 10. 2020 do konce října hromadně odhlášeny
žáci 2. stupně ZŠ
– Od 14. 10. 2020 bude ihned na celém druhém stupni zahájena distanční výuka včetně online vysílání
– Žáci 6., 7. ročníku dnes obdrží od svých učitelů a vedení školy potřebné informace včetně papírové podoby rozvrhu online synchronní výuky
– Žákům 8. a 9. ročníku budou zaslány dnes aktualizované rozvrhy online výuky platné od zítřka, tj. 14.10.2020 (vzhledem k uzavření celé školy došlo k drobným úpravám)
– Dle dostupných informací se bude jednat o formu DV do 1. 11. s tím, že od 26.10. do 30. 10. je škola uzavřena z důvodu 2 volných dnů, státního svátku a podzimních prázdnin ( v tomto termínu nebude DV realizována)
– Bude se tedy jednat o více jak týden DV, pokud budete potřebovat zapůjčit na toto období notebook, kontaktujte svého TU, který Vám jej oproti smlouvě o výpůjčce předá ve středu 14.10. nebo ve čtvrtek 15.10. v době od 7. do 11.00 hodin v budově školy
– Obědy budou žákům od 14. 10. 2020 do konce října hromadně odhlášeny
Naší snahou bylo co nejvíce zjemnit dopad aktuální situace na vzdělávání žáků a zavedení DV. Žáci 2. stupně se budou online formou vzdělávat ráno a dopoledne, žáci 1. stupně se budou synchronně online vzdělávat kolem poledne a po poledni. Tím se alespoň trochu eliminují rizika střídání sourozenců u jednoho PC v rodině. Veškeré informace a aktualizace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách jako doposud.
Děkujeme za spolupráci, všem pevné zdraví.
Rozvrh hodin pro 2. stupeň ZŠ zde.
Rozvrh hodin pro 1. stupeň bude zaslán elektronicky rodičům 14. 10.

Přechod na distanční vzdělávání žáků školy od 14. 10. 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:
– provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole;
nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ. Od 14. 10. 2020 bude zahájeno distanční vzdělávání žáků celé školy, a to obou stupňů.
– od 14. 10. se školní jídelna a družina uzavírá
– provoz základních uměleckých škol, nově tedy i bez individuální výuky na ZUŠ.
– provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, nově tedy včetně školních družin.
Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání, a to bez DV.
Informace o DV budou zaslány během dne všem rodičům a žákům, a to včetně rozvrhu a dalších pokynů.