Přání

Přejeme krásné prázdniny a v září na viděnou! 🙂 

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do ŠR 2021-2024

Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2020/21

Z 9. ročníku si podávalo přihlášky 53 žáků, z nichž 34 žáků bude studovat na SOŠ s maturitou, 5 žáků na gymnáziu a 4 žáci na oborech s uměleckým zaměřením. Do učebních oborů odejde 10 žáků. V prvním kole bylo přijato 50 žáků, ve druhém tři. Další tři žáci byli přijati na víceletá gymnázia. Jsme rádi, že naši žáci prošli v této nelehké době přijímacím řízením úspěšně a do dalšího studia jim přejeme hodně úspěchů!

Informace k provozu škol od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 byly vydány informace k provozu škol s účinností od 8. června: zde

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, na základě výsledků voleb do školské rady budou za zákonné zástupce nezletilých žáků navrženi zřizovateli ke jmenování dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – pan Jiří Peška a paní Ing. Klára Harazímová. Blahopřejeme.