Pozvánka na online konzultace k přijímacímu řízení  – jaro 2021

Vážení rodiče,

online konzultace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek na SŠ pro rodiče žáků 9. ročníku se uskuteční v následujících termínech a časech:
úterý     8. 12. 2020         16.30 – 17.15 a 17.20  18.05
středa   9. 12. 2020         16.30 – 17.15 a 17.20  18.05

Vyberte si jeden z uvedených časů, který Vám vyhovuje, bez ohledu na to, jestli Váš syn / Vaše dcera navštěvuje třídu 9. A nebo 9. B.
Společný tým pro 9. ročník se jmenuje Př = Přijímací řízení 9 konzultace a odkaz je ZDE.
Online konzultace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku, kteří budou podávat přihlášky ke studiu na víceletých gymnáziích, se koná ve čtvrtek 10. 12. 2020 v čase 17.00 – 17.45. Opět se připojí zájemci ze všech tříd 5. a 7. ročníku najednou. 
Společný tým pro 5. a 7. ročník se jmenuje KG = Konzultace víceletá G a odkaz je ZDE.
V těchto týmech budete mít v SOUBORECH nahraný materiál, kde budete mít všechny informace,
o kterých budu mluvit, stále k dispozici, abyste se k nim mohli opakovaně vracet. Najdete tu i vzor vyplněné přihlášky.

Těším se na společné setkání.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

 

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci, níže zasíláme základní informace o obnovení provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, kdy je povolena osobní přítomnost: žáků celého 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků základních škol, žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu lichý/sudý takto:
49. týden – lichý 30. 11. – 4. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B
50. týden – sudý 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A, a tak dále v režimu rotační výuky – vyučovat budeme až do úterý 22. 12. 2020; od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.
Školní jídelna i školní družina je v provozu, obědy je nutné si přihlásit – v době prezenční výuky ke konzumaci ve školní jídelně, v době distanční výuky možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Během pondělí 23. 11. zašleme informace k organizaci výuky, školní družiny a časy obědů ve Šj jednotlivých tříd prostřednictvím třídních učitelů.
V úterý 24. 11. 2020 se budou konat online třídní konzultace dle předchozí emailové komunikace.
Rozvrh hodin zde

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od 18. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Zařízení školního stravování je v provozu. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet nařízená opatření. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Oběd může rodič přihlásit pro dítě 1., 2. ročníku (konzumace v jídelně), nebo pro dítě, které navštěvuje vyšší ročník a které se nadále distančně vzdělává (zde je nutné si oběd vyzvednout přes venkovní okénko a odnést v jídlonosiči), vždy za dotovanou cenu. Oběd si žák 3. a vyššího ročníku vyzvedává v době od 11. 00 do 13. 45 hodin. Prosíme o přihlášení oběda na 18. 11. 2020 nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 (10 hodin), abychom zajistili nákup potravin dle přihlášených strávníků. V případě potřeby kontaktujte vedoucí jídelny pí Kupkovou v pondělí 16. 11. od 7.00 do 11.00 hodin na tel.: 377 824 344.
Školní družina bude v provozu pro žáky 1., 2. ročníku dle standardní doby. Každou třídu bude mít na starosti jedna vychovatelka. Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.
Veškeré další organizační informace obdrží všichni rodiče prostřednictvím tř. učitelů elektronickou cestou nejpozději do pátku 13. 11. 2020. Žáci 3. a vyššího ročníku se i nadále vzdělávají formou distanční výuky beze změn.

Informace výchovného poradce pro 2. stupeň – přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

aktuální brožuru Čím budu si můžete stáhnout ZDE.  V ní najdete přehled středních škol v Plzeňském kraji a jejich oborů – včetně studijních oborů víceletých gymnázií.

Další podrobnější informace související např. se zaměřením studijních oborů, vyučovanými předměty, chodem školy nebo kritérii přijímacího řízení můžete zjistit také prostřednictvím dnů otevřených dveří. Kromě termínů jsou tu i kontakty na jednotlivé střední školy a jejich pověřené pracovníky –  odkazy  na kalendář ZDE a na kontakty škol  ZDE. Oproti dřívějším rokům je počet návštěv omezen na jeden termín. Řada středních škol ale nabízí virtuální prohlídky školy nebo po předchozí domluvě umožňují individuální prohlídku.

Žáci devátého ročníku mají všechny informace zároveň nahrané v týmech. Střední školy průběžně rozesílají nejrůznější aktuální informace, které ukládám do týmů nebo je posílám prostřednictvím Školy online. Zvláště v této době proto doporučujeme průběžně sledovat uvedené komunikační platformy a také naše webové stránky.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Prodloužení nouzového stavu_20. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
Aktualizace: 23. 11. 2020
PS PČR schválila návrh Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020. I nadále budeme pokračovat v distančním vzdělávání podle nastavených pravidel a určeného rozvrhu. V týdnu od 23. – 27. 11. 2020 proběhnou online konzultace TU a rodičů. O přesném datu a formě pro každou třídu budete předem informováni svými učiteli. Hodně zdraví všem!
Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o jeho prodloužení na mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020 Vláda ČR.
Informace MŠMT ČR Čj. MSMT-39443/2020-3 zde.