Výtvarná výzva pro žáky

V minulém školním roce byla vyhlášena Umělecká výzva, školní soutěž v době uzavření škol. Vzhledem k tomu, že uzavření škol v tomto školním roce trvá již opravdu dlouho, vyhlašujeme novou soutěž-Výtvarná výzva 2, která je určena pro žáky 1. i 2. stupně. Tématem soutěže je: Dva roky prázdnin? Dílo je třeba zaslat do 31. 3. 2021 na email: michaela.kokoskova@zszruc-senec.cz. Samozřejmě Vás nemine ani odměna. 

Žáci mohou vytvořit jakékoliv dílo z jakéhokoliv materiálu, který doma najdou. Mohou vytvořit sérii fotografií, natočit video, poskládat obraz z věcí v pokojíčku nebo v kuchyni a vyfotografovat ho. Mohou využít i odpad, například různé krabičky, plasty a podobně. Samozřejmě mohou namalovat, nakreslit klasický obraz, nebo složit píseň.

Již 10 děl nám naši žáci zaslali. Těšíme se na další výtvarné práce.

Mgr. Michaela Kokošková

Distanční vzdělávání a uzavření školy od 1. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200. ZAKAZUJE SE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole, dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve zbývajících školních družinách. Základní školy poskytují všem žákům od pondělí 1. 3. 2021 vzdělávání distančním způsobem po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu (kromě jarních prázdnin od 8. – 12. 3. 2021), a to s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.: Obědy budou odhlášeny hromadně vedoucí školní jídelny. OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádná potvrzení.

informace zde

Volné pracovní místo

Nabízíme volné pracovní místo na pozici uklízeč/uklízečka (zkrácený pracovní úvazek). Nástup dle dohody, nejpozději od května 2021. Zájemci zašlou svůj životopis s kontaktními údaji na elektronickou adresu skola@zszruc-senec.cz nejpozději do konce března 2021.
Více informací najdete v příloze.

Informace o prospěchu a chování žáka za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k blížícímu se ukončení prvního pololetí Vám sdělujeme, že žáci v prezenční výuce obdrží vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu. Žákům od 3. ročníku a jejich rodičům budou informace o prospěchu a chování podány elektronicky prostřednictvím třídního učitele v systému Školy online také ve čtvrtek 28. 1. 2021. Písemné vyhotovení výpisu obdrží žáci při návratu k prezenční výuce daného ročníku. V pátek 29. 1. 2021 jsou vyhlášeny pololetní prázdniny.
Další pokyny o postupném návratu dětí do školy Vám zašleme po rozhodnutí vlády.

Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
také ve 2. pololetí budeme realizovat aktivity v rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. Klub atd. Pokračujeme ve školním kariérovém poradenství, projektech ve škole i mimo ni.
Přihlášky získáte v elektronické verzi od třídních učitelů, je ale k dispozici i zde na našich webových stránkách. Zájemce prosíme o vyplnění a zaslání zpět třídním učitelům do 5. února. Pokud nastane prezenční výuka, samozřejmě přinesou přihlášky žáci osobně. Všechny aktivity budou opět hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma. Probíhají prezenční formou, v případě evt. uzavření školy mohou probíhat distančně, online, dle pokynů vedoucích kroužků. Neprobíhají v době prázdnin a dnů volna.
Všechny aktivity se zahajují v týdnu od 1. 2. 2021.
Zde uvádíme přehled aktivit pro 2. pololetí školního roku 2020/21, který je možné využít i jako přihlášku. Termín uzávěrky pro podání třídnímu učiteli je pátek 5. února.
Přihlášku stahujte zde.