Nové hřiště

Školáci základní školy mohou využívat nové hřiště.  

Dne 14. 9. 2021 bylo Masarykově základní škole ve Zruči-Senci dáno do užívání nové sportovní hřiště, které se nachází v areálu školy. Děti mají k dispozici atletické zázemí, které obsahuje běžeckou dráhu, rozběh na skok do dálky s pískovým doskočištěm a hřiště s umělou trávou. Součástí sportovního areálu jsou také dvě volejbalová hřiště s umělým povrchem. Projekt realizovala naše obec již od února 2021. Hřiště budou moci využívat i děti ze školní družiny a členové TJ. 

 

INFORMACE PRO ŠKOLY K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje: Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.  Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Vzhledem k tomu, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je na místě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající zásoby Ag testů, které jim byly bezúplatně poskytnuty z centrálních distribucí (a které školy převzaly), a to nejméně do konce října 2021.  V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.
Zdravotní roušky se nosí pouze ve společných prostorách. 

TANEČNÍ ŠKOLA SPIRIT DANCE

Taneční škola SPIRIT DANCE nabízí výuku street dancových a latino dance stylů od hip hopu, až po afrobeat a dancehall v naší škole, podrobné informace https://tsspiritdance.wixsite.com/spiritdance/kopie-masarykova-zs

 

Rozvíjíme klíčové kompetence III

Milý žáci, od 6. 9. 2021 budou zahájeny aktivity v rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence III, které budeme poskytovat v průběhu šk. roku 2021/22 pro naše žáky zdarma. Jedná se zejména o doučování, poskytování nápravné péče a kariérového poradenství. 

Přihláška a přehled zde.

Organizace prvního školního týdne

Školní rok 2021/22 bude zahájen dne 1. září v 7. 25 hodin přivítáním vedením školy a starostou obce. Ukončen bude po první vyučovací hodině v 8. 10 hodin (v prvním dnu nebude v provozu školní družina, ani školní jídelna).
2. a 3. září bude vyučování na 1. stupni probíhat 1. – 4. vyučovací hodinu, na 2. stupni 1. – 5. vyučovací hodinu pod vedením třídních učitelů, a to včetně zajištění školní družiny a školního stravování. Žáci prvního ročníku budou mít ve čtvrtek a v pátek výuku pouze do 10. 05 hodin s možností využití školní družiny a stravování. Výuka podle rozvrhu bude v plném rozsahu zahájena v pondělí 6. září.
Přejeme všem úspěšný start!
ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO ŠD 2021-2022:
https://zs-zruc.plzen.eu/category/druzina/