Matematická olympiáda

Ve středu 25. ledna 2023 se dva žáci z 5. třídy a dva žáci z 9. třídy zúčastnili okresního kola matematické olympiády v Plzni .

Z páté třídy nás reprezentovali Matouš Beran a Robert Tříska, z deváté třídy to byli Jakub Franz a Štěpán Ševčík. Všichni žáci dosáhli pěkných výsledků. Matouš i Robert se stali úspěšnými řešiteli a Robert navíc obsadil celkové třetí místo. Velký dík za to patří paní učitelce Kláře Benešové.

Zadání pro 9. ročník bylo opravdu velmi obtížné. Dokládá to fakt, že pouze 3 žáci okresu se stali úspěšnými řešiteli. Přesto Kuba se Štěpánem neudělali ostudu a v konkurenci se neztratili. Některé výpočty zvládli důstojně.

Děkuji tímto všem účastníkům za jejich reprezentaci školy a snahu.

Jiří Folk

Ocenění našich žáků – Děti malují pro Konto Bariéry 

Na začátku školního roku tvořili žáci 7. ročníků koláže na téma objevy a vynálezy. Výběr tématu nebyl náhodný. Vybrané práce se totiž zařadily do celostátní přehlídky výtvarných prací, kterou organizuje Středisko volného času Lužánky, a jejíž téma 1. zimního kola byly právě objevy a vynálezy ve všech možných souvislostech. 

Den otevřených dveří_pozvánka

Zveme rodiče a  jejich děti na Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15. března 2023 v době od 14 do 16 hodin v pavilonu základní školy. 
pozvánka

Přání

Radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce!

Vystoupení ŠD