Příběh obrazu

Laureátkou celostátní soutěže Příběh obrazu se stala Kateřina Půtová ze 7. A. Celkem bylo do soutěže zasláno přes 1700 literárně-výtvarných děl. Slavnostní vernisáž zaslaných děl proběhne 1. 6. 2023 v Muzeu v Bílovci. Gratulujeme.

Mgr. Michaela Kokošková a Mgr. Hana Müllerová

Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

Přihlášku ke vzdělávání ve středních školách si letos podalo 48 žáků 9. ročníku. Na maturitní obory se dostalo 35 žáků, z toho tři na gymnázia a tři na obory s uměleckým zaměřením. Na učební obory bylo přijato 13 žáků.  Velmi nás těší, že všichni žáci byli nakonec přijati v prvním kole.  Přihlášku do
2. kola přijímacího řízení podal ještě jeden žák 8. ročníku a byl přijatý na učební obor.

Na víceletá gymnázia se hlásilo celkem devět žáků. Ze šesti žáků  5. ročníku jsou přijati zatím dva žáci a dvě žákyně čekají na výsledek odvolacího řízení. Ze 7. ročníku si podali přihlášky tři žáci, přijatý je jeden žák a jeden také čeká na výsledek odvolání.

Všem vycházejícím žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v osobním životě!

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Olympijský den

Jako každé jaro i letos se konalo velké sportovní dopoledne. Při něm žáci prvních až čtvrtých tříd zkoušejí své sportovní schopnosti a dovednosti. Některé disciplíny jsou zaměřeny na rychlost, jiné na vytrvalost, sílu či rovnováhu a koordinaci.

Třídy ráno nastoupily každá  pod svou vlastní vlajkou, ostatní pozdravily svým třídním heslem a potom už si každý plnil disciplíny v takovém pořadí, jak mu vyhovovalo.

Přestože se po hřišti pohybovalo zhruba 200 malých sportovců, vše probíhalo hladce a bez problémů. Za to děkujeme i našim pomocníkům – žákům devátých tříd, kteří se ujali role rozhodčích a zapisovačů. 

Perný a horký den jsme zakončili chladivým nanukem. Sportu zdar.

Pětiboj

Pětiboj

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Plakát-informativní schůzka-2023-24

Atletické závody

4. května se konaly v Nýřanech atletické závod pod názvem POHÁR ROZHLASU. Naše škola se zúčastnila ve všech kategoriích tzn. mladší žáci i žákyně a starší žáci i žákyně. Na hezkém atletickém stadionu nám celou dobu svítilo slunce a my jsme se ve všech kategoriích umístili na stupních vítězů. Mladší a starší žáci společně se staršími žákyněmi obsadili krásná třetí místa a družstvo mladších žákyň dokonce zvítězilo a postoupilo do krajského kola, které se bude konat v Domažlicích. Všichni naši žáci podali skvělé výkony a patří jim velké poděkování.

Mgr. Jiří Folk