Informace k provozu škol od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 byly vydány informace k provozu škol s účinností od 8. června: zde

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, na základě výsledků voleb do školské rady budou za zákonné zástupce nezletilých žáků navrženi zřizovateli ke jmenování dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – pan Jiří Peška a paní Ing. Klára Harazímová. Blahopřejeme.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáků, zveme Vás na informační schůzku, která proběhne dne 24. 6. 2021 od 16.00 hodin ve školní jídelně. Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:
– mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány
– mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.
– vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.
– škola v přírodě a školní výlety zatím nejsou povoleny

Úplné obnovení provozu školy, družiny a jídelny od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě obdržených opatření Vám zasíláme základní informace ohledně otevírání škol od 17. 5. 2021, kdy se na území Plzeňského kraje umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně a rovněž osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace. Ruší se povinnost homogenních tříd, skupin a povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí. Frekvence preventivního antigenního testu – test se provede první den osobní přítomnosti žáka, zaměstnance ve škole v daném týdnu. PCR test dítěte ze zdravotnického zařízení má platnost 14 dnů. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.
Žáci se budou od 17. 5. dělit na skupiny pro výuku jazyků, Tv, volitelných předmětů dle rozvrhu, zároveň se ruší distanční výuka. Školní družina se vrací do standardního režimu. Obědy jsou všem žákům od toho data přihlášeny (v případě nemoci si odhlásí oběd žák nebo jeho rodič). Od 1. 6. budeme vařit opět dvě hlavní jídla. Těšíme se na Vás :-)!