Projekt „Rozvíjíme klíčové kompetence“ pokračuje …

Vážení rodiče, milí žáci,
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme získali finanční prostředky na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a čtenářský klub. I ve 2. pololetí budeme v těchto aktivitách pokračovat.
Přihlášku obdrží žák od svého třídního učitele nebo od vyučujícího daného předmětu. Všechny otevřené skupiny zahájí svoji činnost v týdnu od 5. 2. 2018 (v době prázdnin a dnech volna se nekonají). Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 19. 1. 2018. Nepřítomnost žáka je třeba omluvit příslušnému učiteli a uvést důvod v omluvném listu.
Harmonogram aktivit:
Pondělí
p. uč. Folk 13.45 – 14. 45 7. A matematika
pí uč. Šlaufová 12. 45 – 13. 45 5. A, B český jazyk
Úterý
pí uč. Mattasová 13. 00 – 14. 00 8. A český jazyk
pí uč. Mattasová 14. 00 – 15. 00 9. A., B český jazyk
pí uč. Kupková 13. 30 – 14. 30 7., 8. r. anglický jazyk
p. řed. Šik 13. 00 – 14. 00 9. A, B chemie
Středa
pí uč. Šimanová 13. 15 – 14. 15 7. B matematika
Čtvrtek
pí uč. Šimanová 14. 00 – 15. 00 8. A, B matematika
pí uč. Benešová 11. 30 – 12. 30 2. A, B, C český jazyk
pí zást. Černá 13.00 – 14. 00 8. B český jazyk

Vánoční přání

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2018.

Telefonní seznam zaměstnanců od 15. 12. 2017

Vážení rodiče,
od dnešního dne máme zavedenou telefonní ústřednu, která umožňuje přepojovat hovory dle potřeby. Není tedy zapotřebí, abyste volali několikrát. Některá tel. čísla zůstala stejná.
Prosím věnujte pozornost dokumentu, který je součástí informace, a zkontrolujte si změny čísel, pokud je máte uloženy ve svých mobilních telefonech.
Děkujeme za pochopení.

Telefonní seznam 2018

Elektronická a písemná komunikace – nový volitelný předmět

Jedná se o volitelný předmět zaměřený na výuku psaní všemi deseti prsty na klávesnici počítače (milovníci historie mohou získané dovednosti využít například i při psaní na mechanickém psacím stroji či pokrokovějším, elektrickém psacím stroji. Jen musí dbát patřičné síly úhozu a mírně odlišného postavení rukou). Tento předmět jsme odstartovali v září roku 2017. Lépe zvládnout potíž se začátečnickým „datlováním“ nám usnadňuje program s názvem „Mount blue“ v čele s elektronickým horským průvodcem (ale také panem ředitelem), kteří nás postupně provází čtyřiceti pěti tábory (částmi, kapitolami) po deseti cvičeních. V každém táboře se naučíme nové písmeno. Nesmí chybět ani opis slov obsahující konkrétní písmeno, opis zprava do leva a podobně. Správné psaní prověří například funkce ztemnění, kdy se při psaní na obrazovce počítače objevují místo písmen pouze tečky.
Zkrátka od primitivních slov k dokonalosti. Jiří Ornst, 8. B

Metoda CLIL ve výuce

V letošním roce jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ 1“. Na základě této žádosti jsme do vyučování zařadili řadu nových aktivit, které budou probíhat po dobu dvou let. Mimo jiné byla podpořena také aktivita metody CLIL ve výuce. Znamená to, že po osvojení základního učiva v daném předmětu je přibližně 20 minut věnováno výuce v anglickém jazyce. V každém pololetí proběhne pět minilekcí ve vybraných předmětech, např. v českém jazyce, v dějepise, v chemii, v matematice, v zeměpisu, v informatice atd. Žáci si obohacují svoji slovní zásobu v anglickém jazyce o mnoho odborných výrazů poznámky k tématu si zapisují krátkou formou do svých sešitů (podle pokynů učitele).