Úřední hodiny vedení školy

Vážení rodiče,

úřední hodiny ředitelství školy slouží pro potřeby rodičů nebo subjektů, se kterými škola spolupracuje. V případě potřeby je možné si domluvit schůzku i v jiném obou stranám vyhovujícím dni a čase, a to po telefonické domluvě.
Pondělí – od 7. 00 do 12.00 hodin; od 13.45 do 14.30 hodin
Středa – od 7.00 do 12.00 hodin; od 13.45 do 14.30 hodin

Vedení školy informuje, že Výroční zpráva o činnosti školy je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách v ředitelně.

Pracovníkem pro poskytování informací je zástupkyně ředitele.

Literární soutěž Basic

I letos jsme se zúčastnili literární soutěže studijního centra BASIC Čechy a Slovensko. Tento rok žáci 1. a 2. stupně měli napsat práci na téma: Maminko, tatínku, povím vám pohádku … V Plzni se do soutěže přihlásilo 11 základních škol, ze kterých dorazilo 531 prací. O výběr a vyhlašování nejlepších prací se opět velmi pečlivě postarala profesionálka paní PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. z katedry Českého jazyka Západočeské univerzity, která se kromě mnoho dalšího zajímá i o rozvoj tvořivého psaní u dětí. Naše škola měla zastoupení ve všech čtyřech kategoriích. I přes velký počet prací, jsme se dokázali umístit ve třech kategoriích:  

1.kategorie: 1. – 3. třída

2.místo: V. Kovanda, 2. B  

2.kategorie: 4. – 5. třída

3.místo: P. Král, 5. B  

3.kategorie: 6. – 7. třída

3.místo: T. Heřman, 7. A

Mgr. Alena Patejdlová 

Slavnostní vyřazení devátých ročníků

Školní rok se nachýlil ke konci, a pro žáky devátých tříd to znamenalo rozloučit se se všemi zaměstnanci školy a se svými spolužáky. Společně jsme se sešli v místní knihovně. O příjemný start se zasloužili Ondra Rozum a Eliška Müllerová, když předvedli svůj hudební talent. Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Žáci si připravili zábavná videa, u kterých jsme se všichni pobavili a díky tomu došlo i k uvolnění smutku z toho, že něco končí. Fotografie z vyřazení naleznete v galerii.

Přání

Přejeme všem žákům příjemně strávené, slunné prázdniny a těšíme na viděnou dne 4. září 2017. 🙂 

Ukončení šk. roku a stavební úpravy

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu plánovaných staveních úprav v hlavní budově bude školní rok ukončen dne 23. června po 1. vyučovací hodině. V termínu od 26. června do 30. června bude pro přihlášené žáky v provozu školní družina a jídelna. Žádáme všechny, aby od 23. června do odvolání dbali zvýšené opatrnosti a osobní bezpečnosti, nevstupovali do vyznačených prostor, kde hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení.