Přání

Přejeme všem žákům příjemně strávené, slunné prázdniny a těšíme na viděnou dne 4. září 2017. 🙂 

Ukončení šk. roku a stavební úpravy

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu plánovaných staveních úprav v hlavní budově bude školní rok ukončen dne 23. června po 1. vyučovací hodině. V termínu od 26. června do 30. června bude pro přihlášené žáky v provozu školní družina a jídelna. Žádáme všechny, aby od 23. června do odvolání dbali zvýšené opatrnosti a osobní bezpečnosti, nevstupovali do vyznačených prostor, kde hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení.

Zahraniční zájezd do Rakouska – to nejlepší z Korutan a Salzburg

V letošním školním roce uspořádaly paní učitelky Marie Mattasová, Jaroslava Šimanová a Anna Kroftová ve spolupráci s cestovní kanceláří Intertrans zahraniční zájezd pro 33 žáků 5. -9. ročníku do nejjižnější oblasti Rakouska, kde se střetává středomořské klima s krásou vysokých hor. Korutany nabízí vše, co si můžete přát: slunce, průzračná jezera, hory s úžasnými vyhlídkami, tajemné hrady.
První den jsme dorazili do Salzburgu, „Říma severu“. Prohlédli jsme si město s místní paní průvodkyní, která uměla perfektně česky. Obdivovali jsme pevnost Hohensalzburg, Domkirche, zámek Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta a k tomu všemu nám krásně svítilo sluníčko. Následující den nás čekal Hochosterwitz, jeden z největších hradů v Evropě – má 14 bašt a věží. Poté jsme přejeli do hlavního města Korutan Klagenfurtu, kde jsme navštívili erbovní sál a zasedací místnosti korutanské vlády. Všem se zejména líbil Minimundus – svět v malém s téměř 200 miniaturními modely nejslavnějších budov světa. Z České republiky tam mají Staroměstskou radnici s orlojem. Tento den jsme zakončili návštěvou velmi neobvyklé rozhledny Pyramidenkogel a malebné městečko Maria Wörth, ležícího u jezera Wörthersee.
Ve čtvrtek jsme se nejprve vydali na horu Goldeck s krásným výhledem na oblast Millstätter See, ale lanovka zrovna nejezdila, tak jsme navštívili překrásný park bonsají u města Seeboden. Jízda lanovkou nás nicméně neminula, jen jsme vystoupali na jiný vrchol, nejnavštěvovanější horu Korutan Gerlitzen – Sluneční horu. Odpoledne nás čekala návštěva známého hradu Lands­kron na břehu Ossiacher see a Affenberg, park, v němž na 4 hektarech žije na 150 opic – makaků. Prohlídka s průvodcem přímo mezi opicemi byla naprosto úžasná. Den jsme zakončili procházkou ulicemi Villachu.Poslední den jsme se s Korutany rozloučili vyjížďkou na již zmíněný Goldeck a nakonec projížďkou lodí po  jezeru Ossiacher See.
S nádhernými zážitky jsme dojeli domů asi v devět hodin večer a věřím, že na tyto čtyři dny budeme všichni dlouho vzpomínat.

Mgr. Marie Mattasová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Body the Exhibition

Koncem května část naší třídy, která nebyla na zájezdu v Rakousku, spolu s několika málo žáky z 8. A a 9. A vyrazila na výstavu do Prahy. Nahlásili jsme se a strhl se boj o obsazení nejlepších míst. Jeli jsme velkým autobusem, který jsme ani nezaplnili. Všichni se mačkali vzadu, aby byli z dosahu učitelského dozoru.
Cesta poměrně rychle utekla za doprovodu písní a vtípků. Jakmile jsme vystoupili z klimatizovaného autobusu, pohltilo nás strašlivé parno. Naštěstí jsme našli venkovní sezení pod slunečníky. Po necelé čtvrthodině jsme se odebrali na výstavu. Byla velice zajímavá a poutavá. Viděli jsme slezinu, srdce, játra a další orgány, o kterých polovina z nás neměla ani ponětí. Průvodkyně poutavým výkladem názorně vysvětlovala, jak naše tělo pracuje nebo co potřebuje. Pan ředitel vždy obohatil exponáty o svůj komentář, což jsme uvítali, jelikož nám spoustu věcí vysvětlil nebo nám prozradil další zajímavosti o daném tématu. Na výstavě jsme viděli kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány, dýchací orgány a další části lidského těla. Vše bylo speciálně upravené, takže exponáty vypadaly spíše uměle. Bylo vidět, že všechny tato pozoruhodná výstava zaujala.
Byl to velice silný zážitek uvědomit si, jak vlastně vypadáme zevnitř. Jak naše tělo funguje. Jsem moc ráda, že jsem se na tuto výstavu mohla podívat.

E. Honzíková, 9. B

Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2016/2017

Přihlášky na střední školy si letos podávalo 46 žáků 9. ročníku. V prvním kole se umístilo 45 žáků, v druhém kole jedna žákyně. Z celkového počtu půjde na obory s maturitní zkouškou 36 žáků (z toho 4 na gymnázia), do učebních oborů nastoupí deset žáků.
Na víceletá gymnázia se hlásilo z pátého ročníků 6 uchazečů, ze sedmého ročníku jeden. Přijat byl jeden žák pátého ročníku.             
Všem odcházejícím žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele