Vyhlášení voleb do školské rady

Veřejné oznámení k vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel Masarykovy základní školy Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizace v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s volebním řádem do školské rady vydaným obcí Zruč-Senec veřejně oznamuje, že volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat na třídních aktivech dne 21. 11. 2017 od 16.00 hodin /1. stupeň/, od 17.00 hodin /2. stupeň/ v budově školy.

Návrhy na kandidáty do školské rady jsou přijímány ředitelstvím školy písemně do 17. listopadu 2017 /jméno, příjmení, bydliště, tel. kontakt/. Údaje o kandidátech mohou být zveřejněny jen po souhlasu s jejich kandidaturou.
Voliči jsou povinni před hlasováním prokázat svoji totožnost, jsou-li k tomu vyzváni.

Astronomická olympiáda 2017/18

5. ročník Astronomické olympiády 2017/18

Zajímá vás vesmír, hvězdy, noční obloha, planety a vše kolem astronomie? Pak je tady právě pro vás Astronomická olympiáda (AO). AO je soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, soutěže, která je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí poměřit si svoje znalosti.

Astronomická olympiáda probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích i středních školách tříkolově:

1. Školní kolo probíhá překvapivě ve škole, trvá 40 minut a vyhodnocuje je učitel podle námi dodaného řešení.

Během školního kola lze používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka/učitele/přítele na telefonu.

2. Krajské kolo řeší úspěšní řešitelé školního kola doma a vyhodnocuje je ústřední komise AO.

3. Nejlepší řešitelé z krajského kola postupují do celostátního finále.

Na letošní ročník tradičně navážou soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou reprezentaci pro mezinárodní olympiády (z kategorií AB, CD a EF).

http://olympiada.astro.cz/201718_skolni.html

Školní kolo se uskuteční v učebně informatiky.

Zájemci se přihlásí během října u paní učitelky Barbory Stušové.

Volný den 29. 9. 2017

Ředitel školy vyhlašuje z organizačních důvodů dne 29. 9. 2017 volným dnem. Školní družina a jídelna je bez provozu.

Výtvarná výchova 4. B – kubistický podzim

Povídali jsme si o tom, jak vypadá kubistický obraz, zmínili jsme Pabla Picassa a jeho obrazy z geometrických tvarů. Na základě předlohy jsme vytvářeli své vlastní obrazy, tématem byl podzim. Myslím, že se velmi povedly. Krásně zdobí třídu.

 

 

Kubistický podzim

Vlastivědný mini projekt – Já a můj svět

Vlastivěda – mini projekt „Já a můj svět“    

Při vlastivědě ve 4.B jsme diskutovali o tom, kde žijeme, v jakém státě, na jakém kontinentu a jak vypadá naše planeta z vesmíru. Na základě těchto informací jsme si každý vytvořili svůj panel s informacemi. Jak se nám to povedlo můžete posoudit v galerii.