Schůzka rodičů budoucích prvňáků_12.6.2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku_2. termín

Třídní schůzky 24. 4. 2018

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky dne 24. dubna 2018 od 16. 00 hodin pro 1. stupeň, od 17.00 hodin pro 2. stupeň v budovách školy. TU podají informace o hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí žáků, informace ohledně implementace GDPR ve škole a seznámí Vás s nabídkou volitelných předmětů a možností výběru cizího jazyka.

Výsledky zápisu do 1. ročníku_1. termín

Vážení rodiče,

v příloze uvádíme registrační čísla uchazečů, kterým bylo vyhověno při přijetí do 1. ročníku naší školy.

skenování0026

Pozvánka na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči_aktivita II/4.1

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči na téma „Psychosociální hygiena ve vyučovacím procesu se zaměřením na relaxaci. Možnosti využití jógy u dětí v mladším školním věku.“
Informace:
MUDr. Aneta Sládková Králová
Lékařka z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice v Motole.
Lektorka jógy.

Bc. Hana Luhanová
Ředitelka České asociace dětské jógy www.cadj a zakladatelka Lali jógy.

Seminář bude rozdělen na 2 bloky.

První blok 16. 4. 2018
Přirozený vývoj dítěte. Řízení motoriky.
Odchylky od fyziologického vývoje – vadné držení těla, vývojová dyspraxie, porucha senzorické integrace.
Bolesti hlavy u dětí. Psychosociální hygiena u dětí ve vzdělávacím procesu.

Druhý blok 27. 4. 2018
Možnosti využití jógy u dětí v mladším školním věku.
Jógové hry, relaxace, dechová cvičení.
Možnosti zapojení do výuky.

Místo konání: tělocvična v pavilonu, vždy od 13.30 hodin.