Pozvánka na vánoční výstavu ŠD a rozsvícení vánočního stromku

Vážení rodiče, milí žáci, vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na vánoční výstavu ŠD a rozsvícení vánočního stromu.
pozvanka-sd

 

Aktiv pro rodiče žáků, kteří budou podávat přihlášku na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,
zveme vás na aktiv zaměřený na podání informací o průběhu přijímacího řízení na SŠ, vyplňování přihlášek ke studiu a některých změnách platných od 1. 9. 2016. Na aktivu také vystoupí zástupci vybraných SŠ, představí náplň jednotlivých studijních a učebních oborů, seznámí Vás s kritérii přijímacího řízení i s termíny Dnů otevřených dveří.

Je vhodné, aby se aktivu zúčastnili také rodiče žáků, kteří uvažují o studiu svých dětí na víceletých gymnáziích.

Těším se na naše společné setkání ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 16.30 hodin v mediální učebně (vedle ředitelny).

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

Výsledky logické olympiády 2016

Vážení rodiče, milí žáci!

V přiloženém odkazu najdete výsledky Logické olympiády, všem zúčastněným žákům blahopřejeme.

Krajskou semifinalistkou v kategorii B se stala žákyně Martina Honomichlová z VIII. A – krásný výsledek! Jen tak dál …

B. Stušová

logicka-olympiada-2016

 

Perspektiva technického a odborného vzdělávání v PK

Akce školy – 9. ročníky

Vážení rodiče, žáci 9. ročníků se zúčastní 1. 12. 2016 akce „ Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“. Veletrh pořádá Regionální hospodářská komora Plzeň v prostorách DEPO 2015, Plzeň-Doudlevce. Pedagogickým doprovodem jsou třídní učitelé 9. A, B, kteří upřesní organizaci akce.

J. Kupková

Beseda na ÚP Plzeň-sever, 9. ročník

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že žáci 9. A, B se zúčastní 11. listopadu 2016 besedy na Úřadu práce v Plzni. Beseda se týká výběru vhodného studijního oboru. Žáci budou rozděleni do dvou skupin, 9. B (první skupina) začíná besedu v 9.00 hod., 9. A (druhá skupina) od 10.30 hod. Besedu povede E. Laubrová, DiS, referent zaměstnanosti. Organizaci odjezdu a příjezdu upřesní každý TU ve své třídě prostřednictvím žákovské knížky. Třídní učitelé jsou pedagogickým doprovodem na této školní akci.

J. Kupková, vyučující volby povolání